Inge den äldre

Född:
Kung: ca 1080 - 1084 och 1087 - 1110-talet
Död: ca 1118
Gift med: Helena (Elin av Skövde)
Far: Stenkil
Mor: Ingamodher
Barn: (Troligen) Ragvald, Margareta "Fredskulla", Kristina, Katarina.
Anm: Fördrevs 1084 för sin ovilja att delta i blotet. Ersattes tillfälligt av Blot-Sven under 3 år. Återkom 1087, dräpte Blot-Sven och brände Uppsala hednatempel.

Tillbaka till regentlängden


Har du några synpunkter, kontakta