Blot-Sven

Född:
Kung: 1084 - 1087
Död: 1087
Gift med:
Far:
Barn: Troligen en far till Sverker den äldre
Anm: Blev kung då Inge den äldre fördrivits av svearna sedan han försökte utrota hedendommen. Inge återkom dock efter 3 år och dräpte Blot-sven.

Tillbaka till regentlängden


Har du några synpunkter, kontakta