Olof Skötkonung


Litet årtal och andra uppgifter som måste tas med en nypa salt. En del är kvalificerade gissningar av historiker, en del är bara myter. En del kanske inte har med kungen att göra.
 1. Troligen år 980: eller litet före föddes Olof.

 2. Cirka år 994/995: Kung efter faderns död.

 3. Cirka år 995: Lät kungen prägla mynt med hjälp av Sven Tveskäggs myntmästare, som denne i sin tur tagit från England.

 4. Cirka år 1000: Tillsammans med Sven Tveskägg besegrade kungen Olav Tryggvason i slaget vid Svolder. Möjligen vann Olof en del av Norge vid detta slag.

 5. Kanske År 1008: Döptes kungen till kristen tillsammans med familj och hovfolk i Husaby, Västergötland i Brigidakällan av missionären Sigfrid.

 6. Kanske före 1019: Osämja med en norsk kung Olav Haraldsson - förlikning med honom i Kungahälla (Olav Haraldsson = Olav den helige). Osämjan kanske grundar sig i att Olav H tar Olof S. besittningar i Norge.

 7. Cirka år 1015: Jaroslav från Ryssland (Gårdarike) kommer till Sveariket och värvar krigare att hjälpa honom i hans sak att erövra Kiev i Ryssland.

 8. Cirka år 1019: Kungen gifte bort sin dotter Astrid (som han fått med älskarinnan Edla) med ovan nämnde Olav.

 9. Cirka år 1019: Kungen gifte bort sin dotter Ingegärd med furst Jaroslav (se ovan).

 10. Sonen Anund Jakob blev medregent innan kung Olof Skötkonung dog. Hur länge innan är osäkert.

 11. 1021/1022: Kungen avled troligen i Västergötland, Husaby.

 12. Namnet Skotkonung: Har getts många förklaringar, bl.a. att han satt på skötet när han valdes till kung, dvs att han var ett barn. En annan att han tog ut skatter och skot är ett gammalt namn för skatt. Det intressantaste tycker jag är att på något av Olofs mynt står det sceat som är ett engelskt namn för mynt. Så han kanske helt enkelt kallades Olof myntkonung eftersom han väl var den förste som lät göra mynt i Sverige.

 13. Sverige: Vid denna tid var inte Sverige så stort. Det bestod av Svearike (områden kring Mälaren) och en stor del av Götaland. Skåne tillhörde Danmark, Gotland tillhörde nog sig själv. Bohuslän tillhörde Norge. Gränserna var inte helt exakta vid denna tid.

 14. Handel och expansion: Under slutet av 900-talet började handeln med trakterna kring Svarta havet bli sämre. Svearna hade i all fall anledning att mer söka sig västerut än tidigare.

Tillbaka till regentlängden


Har du några synpunkter, kontakta