Karl Sverkersson

Född:
Kung: ca 1161 - 1167 (April 1167)
Död: (troligen den 13) april 1167
Gift: (ca 1163) med Kristina Stigsdotter (dotter till danske stormannen Stig Hvitaledr - stora egendomar i Skåne, som var danskt, och släktskap med danska kungahuset).
Far: Sverker den äldre
Mor: Ulvhild
Barn: Sverker den yngre Karlsson
Anm: Dräptes av Knut Eriksson på borgen Näset som låg på Visings ö södra udde. Knut ville dels hämnas mordet på fadern (Erik den helige) och dels ta kungamakten. Om Sverkerska ätten var skyldig eller inte till Erik den heliges död vet man ej.

Begravd i Alvastra.

Änkan tog sonen Sverker d.y. med sig och flydde till Danmark.

Karls jarl* var hans brorson Ulf.

Under denna tid fick Sverige sin första egna ärkebiskop (i Uppsala). Han härstammade från England, var munk i Alvastra och hette Stefan.

*En jarl var rikets högste ämbetsman som löd under kungen.

Tillbaka till regentlängden


Har du några synpunkter, kontakta