Anund Jakob

De flesta uppgifterna är ungefärliga. Kontrollera gärna någon annan källa också.
 1. 1019:
  Möjligen hyllad som medregent till fadern detta år.

 2. 1026:
  Gick i krig mot danske/engelske kungen Knut den store i ett slag vid Helgeå (Helgeå låg troligen i Skåne som då tillhörde det dansk/engelska riket). Till sin hjälp hade Anund sin svåger - den norske kung Olav Haraldsson. Anund ville troligen ta Skåne från det dansk/engelska riket och Knut ville nog erövra Norge. Knut lyckades försvara sig. Efter detta slag kallar sig Knut - kung av Danmark, Svearike och Norge.

 3. 1028:
  Svein Estridsson (senare dansk kung) går i krigstjänst hos Anund. Han stannar till 1040 ungefär. 1047 blir Svein kung över Danmark.

 4. 1030:
  Olav (Anunds norske svåger) blir förjagad från Norge. Engelsk/danske Knut tar makten i Norge också. Olav får hjälp av Anund att återta sin tron omkring år 1030 men Olav stupar när han kommer till Stiklastad. Olav blir sedan Olav den Helige.

 5. 1035:
  Anunds myntutgivning från Sigtuna tog slut 1035.

 6. 1041:
  Ingvarståget. Det sista svenska vikingatåget som gick ned mot Svarta havet. De flesta som deltog i tåget förolyckades. Ingvar som ledde tåget var troligen avlägset släkt med de nordiska och det ryska kungahuset.

 7. 1045:
  Kommer Olav den heliges halvbror (Harald Hårdråde) tillbaks från Bysans för att erövra Norge. Anund hjälper även honom.

 8. 1050:
  Anund dog sotdöden omkring 1050, d.v.s. han dog av sjukdom, inte i strid.

 9. Kolbränna:
  Anund hade tillnamnet Kolbränna eftersom han mycket strängt straffade lagbrytare och som slutligt straff bränna deras gårdar till kol.
Tillbaka till regentlängden
Har du några synpunkter, kontakta